Karel Klosterman

Spisovatel Šumavy Karel Klostermann, známý pod pseudonymem FAUSTIN se ve svých dílech zaměřoval na oblast Šumavy, šumavského podhůří a jižních Čech.

Karel Klostermann se narodil 13. února 1848 v hornorakouské obci Haag am Hausruck. Mládí prožil na Sušicku a ve Štěkni u Strakonic. Studoval v Písku, Klatovech a Vídni.

Zemřel na rozedmu plic 16. července 1923 na zámku ve Štěkni u Strakonic.

Byl představitelem realismu v literatuře a tzv. venkovské prózy. Jeho sebrané spisy obsáhly přes čtyřicet svazků románů, povídek, črt, fejetonů a skic, i část soustavných pamětí.

Protože sám pocházel z německo-českého prostředí, vnímal Šumavu jako společný domov obou národů a její budoucnost viděl v součinnosti Čechů a Němců.

Snažil se o vzájemné porozumění mezi česky a německy mluvícími obyvateli Čech, které byly jeho milovanou vlastí. 

Podrobné informace, ukázky z děl naleznete na stránkách www.klostermann.cz